Therapy Room.jpg

Oferuje terapie individualna, ktora jest formą pracy nad problemami i trudnościami rozpoznanymi podczas wstepnej konsultacji.

Podczas wstępnej konsultacji postaram się dowiedzieć więcej o Tobie i jakie są twoje cele lub oczekiwania związane z terapia.
 

Psychoterapia indywidualna odbywa się raz w tygodniu i trwa 50 minut.

Czas trwania terapii zależny jest od specyfiki problemów i ustalany jest indywidualnie.


Pracuję z osobami i dorosłymi w wieku powyżej 16 lat.

Oferuję pomoc w trudnościach związanych z:

 • Funkcjonowaniem społecznym i trudności w relacjach interpersonalnych

 • Poczuciem chronicznego zagrożenia lub lęku

 • Zaburzeniach osobowosci

 • Lękami lub atakami paniki

 • Przeżywaniem niepokoju, obniżonego nastroju, przygnębienia  lub depresji

 • Toksycznym poczuciem wstydu

 • Stresem

 • Adaptacją w nowych sytuacjach

 • Brakiem motywacji i poczuciem braku sensu

 • Stanami gniewu i kontroli agresywnych zachowań

 • Tendencjami autodestrukcyjnymi

 • Problemem ofiar przemocy domowej